Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2019-10-31 - [173]

Societatea de Transport Bucuresti STB SA intentioneaza valorificare cu titlu gratuit a deseului cauciuc, dupa cum urmeaza:

Nr. Lot Denumire Deseu CANTITATE Aprox U.M. Cod Deşeu Conform
Hg 856/2002
1 Cauciuc
(perne aer, chedere, camere, protectoare, etc)
4.330 Kg 16.01.99

Pentru detalii va rugam sa analizati Caietul de sarcini SVA 140 nr. 147575/09.07.2019 (valabil 2019), respectiv cerintelor de la punctul 4.2.4, privind preluarea deseurilor cauciuc.

Societatile ofertante trebuie sa puna la dispozitia Societatii de Transport Bucuresti STB SA:

  • autorizatie de mediu emisa de Agentia Nationala/Regionala pentru Protectia Mediului;
  • adeverinta de inscrieire in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, emisa de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca respecta cerintele caietului de sarcini;
  • Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei;
  • toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Ofertele se vor transmite prin e-mail, la adresa daniela.patrulescu@stbsa.ro sau direct la sediul Societatii  de Transport Bucuresti STB SA din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul 6, Biroul Ofertare, sector 1, Bucureşti, pana la data de 06.11.2019, inclusiv.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 de zile.

Pentru orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon:

021 307 41 71 – d-na Daniela Patrulescu si Alexandru Stativa

021 242 22 43

sau adresa de e-mail: daniela.patrulescu@stbsa.ro

Pentru detalii tehnice puteti contacta Biroul Protectia Mediului la numarul de telefon:

021 313 25 41

Documente ataşate: 


2019-10-31 - [172]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea cu titlu gratuit a deşeurilor de  plastic, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire Cantitate Cod deşeu
conform H.G. 856/2002
1 Deşeu de plastic
(faruri sparte, bucăţi scaun plastic, etc.)
3.800 Kg 16.01.19
 

Pentru detalii vă rugăm să analizaţi Caietul de sarcini SVA 140, nr. 147575/09.07.2019 (valabil 2019), respectiv cerintelor de la punctul 4.2.5, privind valorificarea deşeurilor generate de Societatea de Transport Bucureşti  STB S.A., ataşat prezentei.

Societăţile ofertante trebuie să pună la dispoziţia Societăţii de Transport Bucureşti  STB S.A.:

- autorizaţie de mediu emisă de Agenţia Naţională/Regională pentru Protecţia Mediului;

- adeverinţa de înscrieire în registrul Operatorilor economici autorizaţi care deşfăsoară operaţiuni de  valorificare a deşeurilor, emisă de Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri;

-  declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că respectă cerinţele caietului de sarcini;

- certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie valabilă 60 zile.

Ofertele şi documentele solicitate  vor fi transmise prin e-mail la adresa florentina.ciobanu@stbsa.ro sau direct la sediul de Societăţii de Transport Bucureşti  STB S.A. din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul  6, sector 1, Bucureşti,  Biroul Ofertare,  până la data de 06.11.2019.

Detalii suplimentare pot fi obţinute prin email: florentina.ciobanu@stbsa.ro

respectiv la numerele de telefon :

021.307.41.81–  Florentina Ciobanu 

021.307.41.71–  Daniela Patrulescu

021.313.25.41– Biroul Proţectia Mediului - pentru detalii tehnice

 Documente ataşate: