Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2019-07-18 - [159]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea deşeului ulei uzat în data de 29.07.2019, ora 11:00, la Bursa Română de Mărfuri, prin procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ se vor depune la sediul Bursei Române de Mărfuri, din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 29.07.2019, ora 09:30.

Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la

Persoană de contact din partea Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.: Maria Rîpeanu ,