Legislaţie și reglementări interne

Legislație


Hotărârea CGMB privind reorganizarea RATB prin schimbarea formei juridice în societate pe acțiuni

Hotărârea Guvernului nr.1391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice

INDICATOARE RUTIERE

O.U.G. 63 / 2006
Republicare Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice - modificată şi completată prin O.U.G. NR.63/2006
Publicată în Monitorul Oficialal României, partea I nr.729/20.09.2006

Legea nr. 273 din 29/06/2006
privind finanţele publice locale 'Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006, modificată prin O.U.G. nr. 47/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635/06.09.2012
privind finanţele publice locale

Legea nr. 500/2002 a finantelor publice
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002

Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007
privind serviciile de transport public local Publicată în Monitorul Oficial Nr. 262 din 19 aprilie 2007, modificată prin Legea nr. 8/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din data 10.01.2012

OG 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, pusă în aplicare prin Ordinul nr. 101/2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 670 din 25.09.2012

Lege nr. 233/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Legea nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date – pusă în aplicare de Ordinul nr. 2151/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 390 din 03.06.2011

OUG nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.

Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată prin Legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/30.05.2012 şi pusă în aplicare prin Instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 855 din data de 18.12.2012.

Ordonanţa nr 27/2011
privind transporturile rutiere- modificată prin O.U.G. nr. 11/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din data de 05.03.2013.

Ordonanţa nr 26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier- modificată prin Legea nr. 18/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din data de 11.01.2012.

Ordinul nr.353/2007
MIRA privind normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.82/2007

Ordinul 272/2007
al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*)
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară(actualizată la data de 1 februarie 2016

Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006
serviciilor comunitare de utilităţi publice

ORDINUL nr. 980 din 30 noiembrie 2011
Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

HCGMB nr.267/2010

Regulamentul CE 1370/2007
al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov

Tarife de calatorie

Reduceri și gratuitati

Codul_Civil--Titlul IV Persoana juridică

LEGE Nr. 26

LEGEA nr. 215/2001, a administraţiei publice locale

HCGMB-574/2018

HOTĂRÂRE Nr. 722/2016 privind Normele de aplicare a OUG nr.109/2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.63-2015

ORDIN nr. 206 din 29 octombrie 2007

ORDIN nr. 207 din 29 octombrie 2007

Ordinul MTCT nr.972/2007

Ordin ANRSC nr.140/2017

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 583/2016, privind Strategia Națională Anticorupție

MEMORANDUMUL PRIVIND CREŞTEREA TRANSPARENŢEI ŞI STANDARDIZAREA AFIŞĂRII INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
Reglementări interne


Regulament Intern al STB SA
Cod de conduită etică