Suprataxă


Suprataxa este un titlu de călătorie cu tarif special, în valoare de 50 lei, emisă în momentul controlului persoanelor care nu dețin titlu de călătorie valabil și validat sau documente care atestă gratuitatea.

În cazul în care suprataxa este achitată pe loc, agenții de control nu mai întocmesc proces-verbal de contravenție.

Cardul de suprataxă este valabil doar pentru călătoria cu mijlocul de transport în care a fost emis, până la capătul liniei. Așadar, acesta nu permite efectuarea altor călătorii în alte mijloace de transport. Cardul de suprataxă își pierde valabilitatea odată ce posesorul acestuia coboară din vehicul.

Conform prevederilor legale în vigoare, cardul de suprataxă intră în categoria documentelor cu regim special și poate fi eliberat fără bon fiscal.

La cerere, poate fi eliberată factura fiscală aferentă cardului de suprataxă, la sediul nostru din Calea Șerban Vodă nr. 164-168, sector 4, București, pe baza cardului de suprataxă și a actului de identitate.